Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Wojewódzki konkurs plastyczny "Collage"
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
COLLAGE 2018

"Mój ulubiony bohater
z kreskówki"

Konkurs plastyczny pt: „Mój ulubiony bohater z kreskówki” Collage 2018 ma na celu rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej postaci bajkowej za pomocą pracy plastycznej. Wzajemną wymianę doświadczeń w rozwijaniu twórczości artystycznej. Ma stworzyć uczniom możliwość osiągnięcia sukcesu i zaprezentowanie swoich zdolności
i niebywałej wyobraźni szerszemu gronu odbiorców.

REGULAMIN KONKURSU:
I. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37
w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37 tel. (58) 558-31-13.

II. Uczestnikami Konkursu są uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
5 - 9 lat
10 - 13 lat
14 - 18 lat
19 - 24 lata

III. Technika: collage papierowy w połączeniu z różnymi materiałami (tkanina, nici, włóczka, gałązki, sznurki, guziki, muszelki, szyszki, makaron, ryż, kasza, suszone owoce, małe kamyki, suszone kwiaty, piasek itp.).

IV. Format prac A3, A4.

V. Prace należy podpisać podając - imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, dokładny adres
i numer telefonu (fax) placówki oświatowej lub szkoły. Powyższe informacje należy umieścić na kartce formatu 6cm/3cm i nakleić na przód pracy, natomiast wypisane komputerowo wyżej wymienione dane i wypełnione przez rodziców
lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego wzór jest w załączeniu, należy nakleić na odwrocie pracy.

Zaleca się, by prace były, właściwie przygotowane do ekspozycji, tzn. powinny być oprawione w passe - partout.

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU

VI. Prace należy przysyłać na adres organizatorów do dnia 4 kwietnia 2018 roku.

VII. Uroczysty wernisaż połączony z wręczaniem nagród laureatom odbędzie się dnia: 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00.
Nazwiska laureatów zostaną podane telefonicznie 7 dni przed wręczeniem nagród.

VIII. Wystawę prac będzie można oglądać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Biblioteka Miejska Nr 2 w Gdańsku - Oliwie, ul. Ks. J. Rybińskiego.

IX. Odbiór prac w dniach 11 -15 czerwca 2018 roku.

X. Nieodebrane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

XI. BARDZO PROSIMY o pisemne lub telefoniczne potwierdzenie udziału laureatów w uroczystości wręczenia nagród.

COLLAGE 2016
"W magicznej krainie twórczości Jana Brzechwy"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2015
"Muzyka wokół nas"
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2014
"Mój przyjaciel pies, kot..."
W OBIEKTYWIE
COLLAGE 2013
"W barwnym świecie wierszy Juliana Tuwima"
W OBIEKTYWIE

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie,
a uczniom nagrodzonym gratulujemy.