Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku
ul. Piastowska 35/37

Procedury przyjęcia
do szkoły
Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
POTRZEBNE DOKUMENTY
1. Skierowanie Prezydenta Miasta do naszej placówki - druk wniosku o skierowanie można pobrać z sekretariatu szkoły.

2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

3. Podanie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka - wzór podania dostępny jest
w sekretariacie szkoły.

Zapisy do klasy pierwszej rozpoczynamy na przełomie marca i kwietnia.

Rodzice i dzieci zainteresowane nauką w naszej szkole mogą, po wcześniejszym umówiniu się z Dyrektorem lub pedagogiem szkolnym, odwiedzić placówkę
i uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły.
Zapraszamy do nas!!!
do góry